Ovulácia

Túžite po dieťatku? Ak áno, je dobré aby ste poznali svoje plodné dni. Ak však po dieťatku ešte netúžite, je dobré aby ste sa v období ovulácie vyhli nechránenému sexu. Ovulácia je prirodzený dej, ktorý u každej zdravej ženy prebieha počas menštruačného cyklu od + – 16 do 40 rokov, následne nato nastáva menopauza.

Ovuláciou nazývame uvoľnenie zrelého vajíčka z vaječníkov. Ženské vajíčko je schopné oplodnenia len určitú dobu po ovulácii. Z vaječníkov sa spravidla uvoľní jedno vajíčko, ktoré je potom približne 24 hodín vo vajíčkovode, pripravené na oplodnenie. Ak pri pohlavnom styku dôjde k uvoľneniu spermií a ich následnému presunu materským hrdlom do maternice a potom do vajíčkovodov, môže dôjsť k splynutiu vajíčka a spermie, čiže k oplodneniu. Schopnosť spermií oplodniť vajíčko trvá asi 24 až 72 hodín. Z dĺžky oplodnenia – schopnosti vajíčka a životnosti spermií teda vyplýva, že najvyššia pravdepodobnosť otehotnenia je vtedy, ak k pohlavnému styku dôjde v rozmedzí 2 dní pred a 1 deň po ovulácii.

Ak máte pravidelný menštruačný cyklus (t.j. 28 dní), dochádza u Vás k ovulácii medzi 12. a 16. dňom cyklu, najčastejšie sa udáva, že k ovulácii dochádza 14. deň cyklu. Niektoré ženy však majú ovuláciu aj pred 12. dňom alebo naopak až po 16. dni a občas môže medzi mesiacmi dôjsť k posunu ovulácie až o niekoľko dní (vplyvom stresu, choroby a pod.).

Hladina LH hormónu, ktorá je v ženskom moči normálne veľmi nízka, sa spravidla 1-2 dni pred ovuláciou, výrazne zvyšuje. Zvýšená hladina LH hormónu spúšťa tzv. ovuláciu, tj. proces, pri ktorom dochádza k uvoľneniu vajíčka z vaječníkov. Ak ovulačný test detekuje zvýšenú hladinu LH hormónu (na ovulačnom teste sa objavia dve zreteľné čiarky a ovulačný test je vyhodnotený ako pozitívny), nastane ovulácia v priebehu nasledujúcich 24 – 48 hodín. Toto časové obdobie od vykonania ovulačného testu je najvhodnejším obdobím na pohlavný styk, ak sa žena snaží otehotnieť.

Príznaky ovulácie

Ak chcete vedieť, kedy u vás dochádza k ovulácii, načúvajte svojmu telu. Ak budete dávať dobrý pozor, spozorujete vo svojom tele a vo svojom správaní v období ovulácie určité zmeny.

Mierna bolesť brucha

Jedna pätina žien má skúsenosti s bolesťou v dolnej časti brucha počas ovulácie. Intenzita bolesti sa môže meniť od miernej bolesti až po kŕče. Dĺžka týchto bolestí sa tiež líši od niekoľkých minút až do niekoľko hodín. Venujte týmto bolestiam pozornosť každý mesiac. Tento príznak vám môže pomerne presne napovedať, kedy u vás dochádza k ovulácii.

Citlivosť prsníkov

Niektoré ženy spozorovali v čase ovulácie väčšiu citlivosť svojich prsníkov a taktiež podobné príznaky ako pred menštruáciou.

Pošvový hlien

Je priesvitný a ťahavý. Pochádza z krčku maternice, ktorý sa počas plodných dní otvára, aby uľahčil cestu prípadným spermiám. Za normálnych okolností je PH prostredie pošvy kyslé, hlien je mierne zakalený a hustý. Takýto hlien veru spermiám nepraje. Preto v období ovulácie je hlien zásaditý a to uľahčuje priechodnosť spermií.

Vylučovanie feromónov

Počas ovulácie vylučuje vaše telo feromóny. Mužom pripadá vôňa feromónov sexy. Počas ovulácie ste z hľadiska rozmnožovania pre druhé pohlavie prirodzene atraktívnejšia. Aj keď vy samotná si vylučovanie feromónov nemusíte uvedomovať, muži cítia feromóny určite!

Zvýšená chuť na sex

U mnohých žien bol počas ovulácie zaznamenaný nárast sexuálneho apetítu. Vraví sa, že príroda to takto zariadila za účelom zabezpečenia reprodukcie.

Snaha vyzerať atraktívne

Ľudia nedávajú svoje dvorenie najavo tak bezhlavo ako zvierací svet. Počas ovulácie venujete osobitnú starostlivosť obliekaniu a oveľa viac dbáte na svoj vzhľad. Podvedome robíte veci, ktoré vás zatraktívnia a pritiahnu pozornosť muža.

Spomenuté príznaky a spôsoby predpovedania príchodu ovulácie však neberte ako smerodajné. Spomíname ich pre Vašu komplexnú informovanosť. Jedinou ozaj veľmi spoľahlivou a taktiež jednoduchou a rýchlou metódou na určenie predpokladaného príchodu ovulácie je použitie ovulačného testu Woman secret “Right time”, ktorý Vám pomôže spoľahlivo maximalizovať Vaše šance na otehotnenie.

Plodné dni

Za plodné dni sa vo všeobecnosti považuje obdobie menštruačného cyklu, kedy je žena schopná otehotnieť. V priemere trvá toto obdobie asi 5 dní, niektoré zdroje uvádzajú až 7 dní . Avšak, najplodnejšie obdobie sa skladá z niekoľko dní pred ovuláciou až deň po ovulácii.

Určenie plodných dní

Určenie plodných dní nie je až takou jednoznačnou a jednoduchou záležitosťou, ako je to prezentované v mnohých článkoch a v internetových kalkulačkách plodných dní, preto neodporúčame riadiť sa nimi, nakoľko môže veľmi ľahko dôjsť ku nesprávnemu určeniu plodných dní. Z ktorého môže plynúť Vaša frustrácia a sklamanie. Pre dosiahnutie spoľahlivého diagnostikovania plodných dní odporúčame použiť ovulačné testy Woman Secret “Right Time”, ktoré Vám pomôžu v pohodlí Vášho domova spoľahlivo a rýchlo diagnostikovať Vašu ovuláciu a Vaše plodné dni.